Rozbalit Usnesení výroční konference PS Jihlava

Usnesení výroční konference Moravského rybářského svazu zs., pobočný spolek Jihlava,
konané dne 20. června 2020.

Konference delegátů MRS z.s., pobočný spolek Jihlava po projednání zpráv
o činnosti předsednictva a výboru PS, jednotlivých odborů a komisí za rok 2019 do 20.6.2020
a návrhů na činnost v roce 2020:

Schvaluje:

 1. Zprávu výboru PS o činnosti, chovu ryb a hospodaření na chovných rybnících,
  plnění zarybňovacího plánu, činnosti rybářské stráže, sportovní činnosti RT za rok 2019 do 20.6.2020
 2. Zprávu kontrolní a revizní komise
 3. Účetní uzávěrku za rok 2019
 4. Návrh rozpočtu na rok 2020 a mimořádné splátky úvěru
  u České spořitelny a.s., pobočka Jihlava ve výši 350 000,- Kč
 5. Zprávu mandátové a návrhové komise
 6. Zprávu volební komise

Určuje:

 1. V souladu s usnesením IX. sjezdu MRS z října 2019, který zrušil osobní brigádnickou povinnost
  odpracováním 10 hod. (ženy a mládež 16-18 let poloviny), kterou bez výjimek nahradil členstvím
  ve výši 1.250,- Kč a zavedl tzv. udržovací známku ve výši 450,- Kč.
  Dále pak rozhodl, že člen, který do konce února zaplatil pouze udržovací členství, při pozdějším vydání povolenky zaplatí plné členství ve výši 1.250 Kč.

Ukládá výboru pobočného spolku:

 1. Zabezpečit proškolení nových členů a rybářské mládeže ze základů sportovního rybolovu,
  chovu ryb a ochrany přírody
 2. Zabezpečit účinnou kontrolu prováděnou rybářskou stráží na sportovních revírech a chovných rybnících.
  O výsledcích kontrol informovat výbor p.s.
 3. Usilovat o získání dalších vodních ploch pro chov ryb i sportovní rybolov
 4. Spolupracovat s příslušnými orgány státní správy na úseku rybářství, MRS a ČRS
 5. Po podzimních výlovech zabezpečit hájení ryb po dobu 10 dní po jejich výsadbě
  do sportovních revírů mimo revírů Jihlava 12, 13, a 14
 6. Projednat usnesení konference delegátů na členských schůzích místních skupin
  a zapracovat jej do činnosti místních skupin
 7. Veškeré dodávky prací, nákup materiálu a ryb projednat na jednání předsednictva a výboru p.s.
  před jejich uskutečněním s cílem maximální úspornosti finančních prostředků organizace
 8. Vysazování lososovitých ryb do revíru Malá Jihlávka organizovat tak,
  že pokud to dovolí klimatické podmínky, vysadit do tohoto revíru v jarních měsících
  ryby nákupu a v podzimních měsících ryby z vlastní produkce.
 9. Zamítá žádost p.s. Brtnice o předání části rybářského revíru 461 060 Jihlava 12
  od jezu v Bransouzích u nádraží po jez v Přímělkově.

Zmocňuje výbor p.s.:

 1. Dále jednat s magistrátem města Jihlavy a příslušnými obecními úřady o dořešení vztahu
  mezi majiteli provozních objektů a rekreačních chat u sportovních a chovných rybníků,
  včetně obou břehů Malé Jihlávky a rybáři, ve věci vstupu na břehové pozemky
 2. Zabezpečit, aby zápisy týkající se činnosti spolku u všech orgánů a organizací,
  včetně všech dokumentů (zejména povolení pro nakládání s vodami a manipulačních řádů)
  byly zpracovány tak, aby byly v souladu s platnou legislativou

Rozbalit Výroční schůze delegátů PS Jihlava

Pozvanka na výroční schůzi

Rozbalit Výroční schůze delegátů PS Jihlava

Dle stanov zveřejňujeme návrh programu výroční schůze delegátů PS Jihlava.

Více zde

Rozbalit Sumarizace za rok 2019

Sumarizaci úlovků našich členů za rok 2019 naleznete v sekci Informace - rok 2019... nebo zde

Rozbalit Výhodné předplatné časopisu Rybářství

Časopis Rybářství obsahuje spoustu zajímavých informací a návodů, které jistě hlavně začínající mladí rybáři a rybářky ocení.Proto vznikla speciální akce, kdy můžete pro své ratolesti
ve věku do 15-ti let objednat na 1. rok předplatné za poloviční cenu.

Pokud nevíte, zda časopis mladého rybáře či rybářku osloví, můžete si dokonce objednat čtvrtletní předplatné zcela zdarma.

Jen pro úplnost dodáváme, že od května dojde ke zdražení časopisu o 5,-- Kč. Pokud tedy objednáte roční předplatné ihned, získáte ho ještě za 270,-- Kč. Po zkušebním čtvrtletním předplatném, které by právě skončilo v květnu, získáte roční předplatné za 300,-- Kč.

Více zde

Rozbalit Docházky 2019

Sumáře povolenek jsou zpracovány.

Návštěvy revírů MRS ještě prochází závěrečnou kontrolou,
nicméně navštěvy ČRS už známe.

Které svazy a kolikrát jihlavští rybáři navštívili?

Územní svaz počet docházek
Jihočeský ÚS 533
Východočeský ÚS 395
Středočeský ÚS 285
ČRS, z. s. 126
Severočeský ÚS 73
ÚS města Prahy 33
Moravskoslezský ÚS 26
Západočeský ÚS 9
Joomla Template by Joomla51.com