Ceny členských příspěvků, zápisného a povolenek MRS, z.s. platné pro aktuální rok

Ceny povolenek pro členy MRS a ČRS (i nečleny)

Důležitá data (vyplývá ze STANOV):

- do konce února každého roku je nutno zaplatit ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK. Pokud tak neučiníte, Vaše členství ve Svazu zaniká.

- řádně vyplněný záznam o docházce k vodě a přehled o úlovcích včetně sumáře úlovků musí být odevzdán do 15 dnů po skončení platnosti povolenky (do 15. ledna)


VII. Povinné vybavení:

Oprávněný k lovu ve vodách mimopstruhových musí mít u sebe platný rybářský lístek, povolenku k lovu, Bližší podmínky výkonu rybářského práva a členskou legitimaci (pokud je členem MRS nebo ČRS).

Oprávněný k lovu je povinen mít při lovu vyprošťovač háčků (např. pean, obůstek, pinzetu, klíšťky), míru pro zjištění délky ulovených ryb.VII. Povinné vybavení:
Oprávněný k lovu ve vodách mimopstruhových musí mít u sebe platný rybářský lístek, povolenku k lovu, Bližší podmínky výkonu rybářského práva a členskou legitimaci (pokud je členem MRS nebo ČRS).
Oprávněný k lovu je povinen mít při lovu vyprošťovač háčků (např. pean, obůstek, pinzetu, klíšťky), míru pro zjištění délky ulovených ryb.

Joomla Template by Joomla51.com